VoedingNederland2018

19 maart 2018
Jaarbeurs Utrecht

Interne eetprikkels kunnen veel betekenen om de verleiding van de omgeving te weerstaan. Het VoedingNederland2018 congres DE EETPRIKKEL biedt inzicht in de fysiologische en psychologische basis. En in de mogelijkheden om de interne eetprikkel te reguleren en daarmee de weerstand te vergroten.

Posters en de PosterPitch bieden een podium om andere voedingsprofessionals te informeren en inspireren.
De Young Professional Award (YPA) zet jong, prikkelend talent in het zonnetje.

VoedingNederland2018 combineert wetenschap en praktijk en daagt uit om de discussie met elkaar aan te gaan. Het congres is voor iedereen die professioneel betrokken is bij voeding, ziekte en gezondheid. Zoals wetenschappers, (para)medici, voedingsvoorlichters, beleidsmakers en marketeers.

In de hersenen zit een thermostaat die de eetlust en verzadiging regelt. Inzicht in de achterliggende biologische processen, hormonen en genen is nodig om de werking van de thermostaat te begrijpen en zo nodig bij te sturen.
spreker dr. Erica van den Akker, kinderarts-endocrinoloog

de eetprikkel
Ontvangst en registratie | 09:30 uur

Welkom | 10:00 uur
Prof.dr.ir. Kees de Graaf, dagvoorzitter namens de vijf initiatiefnemers

Neurobiologische basis van de eetprikkel | PRESENTATIE
Dr. Esther Aarts

Sessieronde 1
1.1 (PATHO)FYSIOLOGIE | Fysiologische basis van de eetprikkel | Dr. Erica L.T. van den Akker
1.2 PSYCHOLOGIE | De psychologie en neurowetenschap van eetgedrag| Dr. Anne Roefs
1.3 PRIKKELREGULATIE | Modificatie van de eetprikkel | Prof.dr. Emely de Vet

Lunch 
met posterbezoek

PosterPitch | PLENAIR
Per poster 3 minuten-pitch, bekendmaking van de nominaties

Sessieronde 2
2.1 (PATHO)FYSIOLOGIE | De invloed van dagelijks ritme op eetgedrag  | Dr. Judith Haffmans
2.2 PSYCHOLOGIE | Eten: de grote verleider | Dr. Laura Steenbergen
2.3 PRIKKELREGULATIE | Beïnvloeding van eetgedrag door chemo-sensorische signalen | Dr. Sanne Boesveldt

Prikkelend talent | PLENAIR
– bekendmaking winnaar PosterPitch
– YOUNG PROFESSIONAL AWARD, bekendmaking van de drie nominaties en winnaar

Presentatie door winnaar YOUNG PROFESSIONAL AWARD | PLENAIR

Pauze 
met posterbezoek

Bariatrie als panacee voor ontregelde prikkelregulatie? | PRESENTATIE
Dr. Edo Aarts

De neuropsychologische mogelijkheden voor prikkelregulatie | PRESENTATIE
Dr. Rob Holland

Wel thuis | 16:45 uur

Sprekers

 • Dr. Edo Aarts, chirurg/onderzoeker bariatrie Rijnstate, Arnhem
 • Dr. Esther Aarts, hoofdonderzoeker voeding & cognitie, Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Dr. Erica L.T. van den Akker, kinderarts-endocrinoloog, universitair hoofddocent, Centrum Gezond Gewicht, Eramus MC Rotterdam
 • Dr. Sanne Boesveldt, assistant professor sensoriek en eetgedrag, Humane voeding, Wageningen University & Research
 • Prof.dr.ir. Kees de Graaf, hoogleraar sensoriek en eetgedrag, Humane voeding, Wageningen University & Research
 • Dr. Judith Haffmans, klinisch farmacoloog en chronobioloog, associate professor psychopharmacology, Department of affective disorders, PsyQ, Den Haag
 • Dr. Rob Holland, associate professor of psychology, Behavioral Science Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen en endowed professor social psychological determinants of food choice, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Anne Roefs, Universitair hoofddocent/onderzoeker aan de Faculteit Psychologie & Neurowetenschappen, Universiteit Maastricht
 • Dr. Laura Steenbergen, post-doctoraal onderzoeker in cognitieve psychologie en darm-brein interacties, Universiteit van Amsterdam
 • Prof.dr. Emely de Vet, persoonlijk hoogleraar gezondheidscommunicatie, afdeling Maatschappijwetenschappen, Wageningen University & Research

Sessievoorzitters

 • Corine Helfrich, diëtist, Diëtistenpraktijk, Eck en Wiel | sessie 1.2
 • Netty van Kaathoven diëtist, mindfulness based-eating awareness trainer, Diëtistenpraktijk Gemert-Bakel-Helmond | sessie 2.2
 • Ir. Everdien van der Leek, diëtist, gezondheidswetenschapper, Corpus Mentis, Everdien Foodcoaching, Leiden | sessie 1.3
 • Janneke Schuppert, diëtist, diëtistengroep eetID, Alkmaar | sessie 2.3
 • Ismay Wiggers, diëtist, sociale wetenschapper, Diëtiek op maat, Bavel | sessie 1.1
Genomineerden
De jury heeft drie genomineerden geselecteerd uit de 11 inzendingen. Wie de winnaar is hoor je op het congres.
De genomineerden zijn:

 • Janet van den Boer | Wageningen Universiteit & Research | Langzamer eten maakt minder eten makkelijker
 • Nathalie Michels | Genth University | Stress-eten bij jongeren: psychologische en fysiologische verklaringen
 • Linda Vissers | Julius Centrum, UMCU | Mendeliaanse Randomisatie: Een waardevolle onderzoekstechniek voor voedingsepidemiologie

Jury
De jury bestaat uit de programmacommissie en de winnaar van de Young Professional Award 2016

 • Willy Gilbert, voorzitter Diëtisten Coöperatie Nederland
 • Prof.dr. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en chronische ziekten, Wageningen University & Research
 • Ir. Ad Nagelkerke, voorzitter NVVL Network For Food Experts
 • Elbrich Postma MSc, Wageningen University & Research, winnaar Young Professional Award 2016
 • Dr.ir. Gerda Pot, visiting lecturer in nutritional sciences, King’s College London
 • Wineke Remijnse, beleidsadviseur Kwaliteit
 • Ir. Arine de Ridder, voedingskundige PIT Actief
 • Dr.ir. Caroline van Rossum, NAV bestuurslid, senior voedingskundige RIVM
 • Dr. Sabita Soedamah-Muthu, NAV bestuurslid, universitair hoofddocent diabetes epidemiologie, Tilburg University
 • Prof.dr. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en farmacologie, Wageningen University & Research
 • Prof.dr. Ben Witteman, MDL-arts, hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Is voeding en gezondheid je vak en wil je je kennis en ervaring met anderen delen? Presenteer dan een poster (maximaal A-0 formaat) en doe mee aan de PosterPitch. De poster hoeft NIET eetprikkel gerelateerd te zijn.
Tijdens de lunchpauze kan je je poster toelichten. Een jury selecteert 6 posters, die mogen deelnemen aan de plenaire PosterPitch. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het programmaonderdeel Prikkelend talent.
Geïnteresseerd? Schrijf je in als deelnemer en meld uiterlijk 1 maart 2018 bij Arine de Ridder ( congres@voedingnederland2018.nl) dat je met een poster komt.

Winnaars NTVD posterprijs 2016
“Het meedoen met een poster vonden wij leuk en nuttig. Door het maken ervan kijk je kritisch naar het proces waar je mee bezig bent. In ons geval heeft dat meteen verbeterpunten opgeleverd voor de obstipatieterugkommiddag (poepmiddag). Het heeft ons, en de medewerkers van het obstipatieteam, veel inspiratie gegeven.
Ons advies is daarom: Investeer in een poster en presenteer je werk met trots. Het genereert/verdubbelt de aandacht die anders snel verloren zou gaan.”
Sanne Lourens, Clementien Sengers en Jitske Spijker
Noordwest Ziekenhuisgroep

Datum en locatie
Jaarbeurs Utrecht
maandag 19 maart 2018

Doelgroep
Iedereen die beroepsmatig betrokken is bij voedingswetenschap en de toepassing daarvan, zoals voedingswetenschappers, diëtisten, artsen, beleidsmakers en marketeers.

Kosten
€ 160,00 | Leden initiatiefnemers AVZ, NAV, NVD, DCN of NVVL
€ 235,00 | Niet-leden
€ 115,00 | Studenten
De deelnameprijs is inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties.

Informatie
PIT Actief
E congres@voedingnederland2018.nl
T 035-6024615/020-6266694

Accreditatie
Aangevraagd bij de ADAP voor diëtisten
ID nummer 315497
5 contacturen

Initiatiefnemers
Het congres is een gezamenlijk initiatief van vijf organisaties op het gebied van voeding en gezondheid

Programmacommissie
Alliantie Voeding in de Zorg

 • Prof.dr. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en chronische ziekten, Wageningen University & Research
 • Mariëlle de Rijk MSc, promovendus, Wageningen University & Research
 • Prof.dr. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en farmacologie, Wageningen University & Research
 • Prof.dr. Ben Witteman, MDL-arts, hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Diëtisten Coöperatie Nederland

 • Willy Gilbert, voorzitter

Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen

 • Dr.ir. Gerda Pot, visiting lecturer in nutritional sciences, King’s College London
 • Dr.ir. Caroline van Rossum, NAV bestuurslid, senior voedingskundige RIVM
 • Dr. Sabita Soedamah-Muthu, NAV bestuurslid, universitair hoofddocent diabetes epidemiologie, Tilburg University

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

 • Wineke Remijnse, beleidsadviseur Kwaliteit

NVVL Network For Food Experts

 • Ir. Ad Nagelkerke, voorzitter

PIT Actief

 • Ir. Arine de Ridder, voedingskundige
Realisatie
De volledige realisatie van het congres is in handen van PIT Actief, een advies- en realisatiebureau op het gebied van voeding en gezondheid.

Programma, PosterPitch & Young Professional Award
Ir. Arine de Ridder
congres@voedingnederland2018.nl
T 035-6024615

Deelnemers & bedrijfsleven voor expositie
Ellen van der Heijden
info@pitactief.nl
T 020-6266694 / M 06 29590380

 

 

 

Klik hier voor de inschrijving.
De inschrijving verloopt via PIT Actief.

Tijdens het congres ontmoet u de volgende bedrijven

Hoofdsponsor
Alpro Nederland BV 

 

 

 

Standhouders

 • Fresenius Kabi Nederland BV
 • FrieslandCampina Institute
 • Kenniscentrum Zoetstoffen
 • Nutricia Nederland BV
 • Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • Patisserie Unique
 • Pharma Nord
 • Yakult NL BV